ทดสอบ Email Template โดยใช้ Putsmail

เวลาเราสร้าง Email Template มาแล้ว เราก็อยากจะเช็คว่า Email Template ของเรา เป็นยังไงบ้าง ไปอยู่ใน Email Clients แต่ละเจ้า แสดงผลออกมายังไง Tool ที่เราจะมานำเสนอวันนี้ คือ Putsmail

Putsmail ช่วยส่ง Email ไปยัง email address ที่เราต้องการ ทำให้เราสามารถ Test design และ debugging ได้ง่ายขึ้น

วิธีการใช้ Putsmail

  1. เลือกเมนู New Test หรือ คลิกที่ปุ่ม “Create a New Test Email”
  2. กรอกอีเมลผู้รับ (Recipients)
  3. กรอกหัวข้อ Email (Subject Line)
  4. Copy HTML ของ Email Template ที่เราต้องการเช็คมาไว้ใน Body(HTML)

การส่งไปครั้งแรกจะมี Email ส่งไปยัง Email ผู้รับเพื่อให้ Confirm ก่อน
เมื่อ Confirm แล้ว Email ที่เราต้องการ Test จะถูกส่งตามมา

Credit Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.