มีโอกาสได้ประสบปัญหา Image resize ด้วย CSS แล้วภาพมันเบลอ ซึ่งเป็นเฉพาะใน Chrome ด้วย ซึ่งวิธีแก้ก็คือ
เพิ่ม css property 2 ตัวนี้เข้าไป

backface-visibility: hidden;
transform: translateZ(0);

มีตัวอย่างจ้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.