รวม Bar Chart แบบ Pure CSS ที่น่าใช้

รวมกราฟแบบบาร์ ที่มี Animation ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ใช้แค่ CSS
จริงๆ แล้วมันอาจจะมีมากกว่านี้ แต่เลือกอันที่โดนใจมา : D
ถ้าเจออีกก็จะพยายามสะสมไว้ในนีน๊า

 1. Pure CSS horizontal bar chart with staggering animation
  https://codepen.io/vajkri/pen/NxzZwL/

  Pure CSS horizontal bar chart with staggering animation
  Pure CSS horizontal bar chart with staggering animation

  See the Pen Pure CSS horizontal bar chart with staggering animation by Kriszta (@vajkri) on CodePen.

 2. CSS-Only Animated Bar Graph

  17-07-2017-04-35-41.png

  See the Pen CSS-Only Animated Bar Graph by Steve Baletsa (@baletsa) on CodePen.

 3. Animated bar chart

  17-07-2017-04-41-15.png

  See the Pen Animated bar chart by Creative Punch (@CreativePunch) on CodePen.

 4. 3D Animation Chart Bar

  17-07-2017-04-44-55.png

  See the Pen jbphi by miyavibest (@miyavibest) on CodePen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.