การตัดสิน Break word ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยนึกถึงความเป็นคำด้วย

เมื่อทำโปรเจ็ค ก็จะพบปัญหา ข้อความยาวเฟื้อย
คำศัพท์นึงจะยาวกี่ตัวอักษรกัน

15 ตัวก็เยอะแล้ว (เคยคิดว่างั้น)
มันมียาวมากกว่านั้น ติดกันยาวเป็น 100 ตัวก็ยังมี แต่ว่าคำพวกนี้เราไม่ค่อยได้ใช้หรอก

แต่เราก็ควรมีวิธีกันไว้ เผื่อว่า ก๊อปปี้ลิงก์ยาวๆ มันก็จะได้ตัดให้เราอัตโนมัติ
ตอนนี้เราใช้ ซึ่งมันเวิร์คกับทุก Browser นะ


word-break: initial;
word-wrap: break-word;

ก่อนหน้านี้ใช้ word-break: break-word;
ใน Firefox และ IE มีปัญหา

Published by nemopear

I'm Frontend Developer, Interest in design, Love drawing, Love running & cycling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: