หาสาเหตุไม่ได้สักที StackOverflow ช่วยชีวิตไว้
เป็นเฉพาะในตัวที่เป็น <ul> ใน IE11 ด้วย

เขาบอกว่าให้เพิ่ม

list-style-image: url(data:0);

แต่มันอาจจะทำให้มีช่องว่างที่ไม่รู้ที่มาเหลืออยู่ ให้เราใส่
font-size: 0;
เพิ่มไป
แต่ก็ต้องไปไล่ดูลูกๆ ของมันว่าทำให้ style font-size ที่ไหนพังรึเปล่า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.