อีกสองวัน ฉันจะวิ่ง 100 กิโลเมตร ครั้งแรก

สมัคร Race นี้ไว้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016
เหลือเวลาอีกสองวันแล้ว กับการเอาชนะใจตัวเองกับระยะ 100 กิโลเมตร

เสาร์ 12 พ.ย. นี้

เตรียมของให้พร้อม เตรียมแรงเอาไว้ ก้าวไปตามจังหวะของตัวเอง

ขอให้โชคดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.