สิ่งที่ค้นพบระหว่างการวิ่งเฉยๆ

  • ขณะวิ่ง เราพบว่า เราชอบวิ่งในที่ที่เป็นธรรมชาติ เป็นทุ่งโล่งๆ กว้างๆ เห็นท้องฟ้า และภูเขา
  • ขณะวิ่ง เราพบว่า เราชอบฟังเสียงของธรรมชาติมากกว่าเสียงของเพลงที่ออกมาจากหูฟัง เสียงแมลง เสียงของโลกภายนอก เสียงของล้อรถจักรยาน เสียงฝีเท้าของผู้วิ่งคนอื่น มันอาจจะไม่เพราะไปกว่าเสียงเพลงที่เราฟังเป็นประจำ แต่มันให้พลังบางอย่าง มันได้รับรู้ถึงธรรมชาติเต็มที่
  • ขณะวิ่ง เราพบว่า ตอนวิ่งเป็นตอนที่เราไม่ได้คิดอะไร วิ่งเสร็จปลอดโปร่ง
  • ขณะวิ่ง เราพบว่า เราจะมีความสุขมากขึ้น ถ้าเรายิ้มให้กับผู้รักสุขภาพที่สวนทางมา
  • ขณะวิ่ง เราพบว่า เราชอบวิ่งตอนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน จะตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ เพราะแสงทำให้เรามีพลัง และเห็นธรรมชาติชัดเจน : )
  • ขณะวิ่ง เราพบว่า ถ้าเราเหนื่อย ให้เราวิ่งช้าลงได้ แต่อย่าหยุดเดิน

 

เช้าวันหนึ่งที่แม่เหียะ
เช้าวันหนึ่งที่แม่เหียะ
ทุ่งที่แม่เหียะ
เย็นวันหนึ่งที่แม่เหียะ

 

Published by nemopear

I'm Frontend Developer, Interest in design, Love drawing, Love running & cycling.

One thought on “สิ่งที่ค้นพบระหว่างการวิ่งเฉยๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: