ปัญหา Font แปลงเป็น Font-face ไม่ได้

ปัญหา ฟอนต์บางอันมันไม่สามารถแปลงเพื่อใช้งาน Font-face ได้

หรือบางทีแปลงได้แล้ว แต่บาง Browser ก็ไม่ยอมอ่านฟอนต์

CR. พี่ดิว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.