บอลลูนเมืองเหนือ

รอความหนาวของเทศกาลยี่เป็ง
วันที่ท้องฟ้ามีโคมลอย
เสียงปั๊กแซ่วดังสนั่นหวั่นไหว
กลัวประทัด แต่ชอบบรรยากาศ

Published by nemopear

I'm Frontend Developer, Interest in design, Love drawing, Love running & cycling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: