ลมเย็นที่อ่างแก้ว

อ่างแก้ววันนี้ลมเย็นสบาย
นานแล้วที่ไม่ได้มาเยือน..
เรามาอ่างแก้วเพื่อมาวางทุกอย่างลง
ให้ลมพัดเส้นผม ที่เวลามันบังหน้าเราเกินไป
เราก็คงต้องปัดมันออก หรือจัดการมันโดยการรัดด้วยยางหรือจับมันไว้

เพื่อให้มันไม่บังหน้าเราอีก…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.