• ฉันชอบแสงของพระอาทิตย์ในฤดูหนาว เพราะมันทำให้ฉันอุ่น
  • ฉันชอบพระอาทิตย์ฤดูหนาว เพราะในยามที่พระอาทิตย์ตกดินในฤดูหนาว จะสวยงามกว่าทุกๆฤดู
  • ฉันชอบพระอาทิตย์ตกดินในฤดูหนาว เพราะฤดูหนาวดาวจะสวย เมื่อพระอาทิตย์ตกเราจะเห็นดาว
  • ตอนนี้ฉันคิดถึงพระอาทิตย์ตกดิน ไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ฉันก็อยากเห็นมันอยู่ดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.