พื้นที่ส่วนตัว

on

Nemo in paper

ไม่ทุกข์ ไม่ร้อน ไม่นอนกลางวัน ไม่ต้องหวั่นไหว
ไม่ต้องไปอยู่ไหน ให้เป็นเหมือนใครเขา
ไม่รับ ไม่รู้ ไม่ดูทีวี ไม่มีความหลัง
แต่ทำทุก ๆ อย่าง ไม่ดี ไม่เอา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.