• เย็นนี้ไปวัด
  • ผ่านทุ่งถั่วมีดอกสีเหลือง
  • มีพระอาทิตย์กำลังตกดิน
  • ท้องฟ้าเป็นสีส้ม
  • มีพระจันทร์เสี้ยว
  • เห็นดาวบางดวงขึ้นมาแล้ว
  • เห็นเมืองเชียงใหม่
  • ..”พอใจแล้วเนาะ”  -> เราจะสุขใจ : )

One thought on “This evening

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.