ฉันวาดกล่องใบโตหนึ่งใบในใจฉัน
เพราะว่าฉันอยากให้พื้นที่ในกล่องนี้ช่วยทำให้ใจฉันว่างที
ฉันจึงเขียนคำว่า”ว่าง” ลงไปที่ในกล่องใบนี้
เพราะคำว่า”ว่าง” มันจึงทำให้ไม่ว่างเหมือนเดิม ..

Advertisements

One thought on “Space

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.