เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกไม่พอใจ ไม่ว่าจะเพราะเหตุใดก็ตาม
เพราะเราก็เป็นคนธรรมดาๆหนึ่งคนจากคนอีกประมาณเจ็ดพันล้านคนบนโลกนี้
มีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนอื่นๆ

ทุกคนมีนางฟ้า และปีศาจของตัวเอง
ไม่มีใครที่จะร้ายไปหมดทุกอย่าง
และไม่มีใครที่จะดีไปหมดทุกอย่างเหมือนกัน

เมื่อเราโกรธ มีความรู้สึกในทางลบ
ตัวเรานี่แหละที่จะรู้ทันทีว่ามีปีศาจในตัวเราออกมาแล้ว
มันจะสร้างปัญหามาก ถ้าปีศาจมีแรงมากกว่านางฟ้า
พยายามเอานางฟ้าออกมาสู้กับปีศาจให้ได้
ใจเราจะสงบ โลกก็จะสงบด้วย

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.