• อยากให้มันเป็นท้องฟ้าที่สดใส …
  • เพราะเวลาที่ท้องฟ้าเป็นสีเทา มันทำให้เรารู้สึกหดหู่ตาม
  • อยากให้ท้องฟ้ากลับมาเป็นสีฟ้าเหมือนเดิม
  • อยากให้นกออกมาบินเล่นบ้าง
  • อยากให้ท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าที่สงบสุข
  • ไม่มีลมพายุ
  • จะเป็นไปได้ยังไง… ท้องฟ้าไม่ได้สดใสตลอด
  • ชีวิตเราก็เหมือนกัน ..
  • ได้แต่ขอว่า .. รีบๆกลับมาเป็นท้องฟ้าที่สดใสเหมือนเดิมนะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.