1. พรุ่งนี้ จะเป็นวันแรกที่ไปฝึกงาน
  2. นับไปอีก ๒ เดือน .. ไม่เคยจะต้องอยู่บ้านนานขนาดนี้เลย
  3. อยู่บ้านสบายพุง แต่มีน้องกวนตลอดเวลา เลยไม่สบายจิตเท่าไหร่เลย
  4. อากาศช่วงนี้แปรปรวนเนาะว่ามั้ย ..
  5. เราก็เลยอารมณ์แปรปรวนตามเลย
  6. ความสงบสุขช่วงนี้ลดต่ำลงไปกว่ามาตรฐานเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  7. การนอนคงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.