ตัวเรา,,,

ตัวตนของเรา ใน ตอนนี้ วินาทีนี้ ขณะนี้ เพียงแค่เรา หายใจ หรือขยับตัวเพียงเล็กน้อย สิ่งที่เป็นเราอยู่ในขณะสักครู่ ก็เป็นสิ่งใหม่ในทันใด …

One thought on “ตัวเรา,,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.